ADOZ, s.r.o.

ADOZ, s.r.o.

Pred poľom 8
911 01 Trenčín
IČO: 34132554
DIČ: 2020387050

Informácie o majiteľovi ADOZ, s.r.o.

Spoločnosť ADOZ pôsobí na slovenskom developerskom trhu od roku 1999. Venuje sa predovšetkým investovaniu do výstavby bytových domov a polyfunkčných objektov. Výsledkom činnosti je dokončenie 8 stavieb s celkovým počtom 214 bytov predaných do osobného vlastníctva.

Základná klientela zákazníkov je tvorená solventnými kupujúcimi zameranými na využívanie formy mestského bývania s komplexným komfortom. Projekty su navrhované vždy tak, aby čo najviac zapadali do prostredia, v ktorom sa stavba realizuje. Kvalita a štandardy stavieb sa zároveň prispôsobujú moderným a súčasným trendom, ktoré sa neustále menia, nakoľko aj potreby zákazníkov sa neustále zvyšujú. Našim cieľom je realizovať projekty podľa vopred stanovených plánov a hlavne tak, aby sme vždy dodržali to, čo sme sľúbili našim klientom.

Naša vízia je stať sa solventným a silným hráčom na slovenskom developerskom trhu, ktorého meno a povesť je spájaná len s kvalitným a zodpovedným realizovaním investičných zámerov.

Kde nás nájdete?

Zobrazit